TIDAJob

Junior interior designer (0-2 years)

No. of position: 1

Place: Suan Phak - Nonthabhuri

Salary: 15,000-22,000

inimall design space
เปิดรับสมาชิกเข้ามาช่วยงานที่กำลังขยายตัวโดยเราจะทำงานกันในรูปแบบของ Full time / Work from Home (เข้าออฟฟิสอัพเดทงานกันทุกวันสลับกับสามารถทำงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิส โดยจ่ายเป็นเงินเดือนครับ)

interior designer 1 ตำแหน่ง

Qualifications :
- ประสบการณ์ 0-2 ปี
- มีความรับผิดชอบ สามารถบริหารเวลาและจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้
- ใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานออกแบบได้ดี เช่น 3dMax / Sketchup / Autocad / Photoshop / Illustrator เป็นต้น
- การเดินทางไม่เป็นปัญหาต่อการทำงาน (สถานที่ทำงานอยู่บริเวณซอยสวนผัก32 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี / CDC ราชพฤกษ์)

Resume :
เล่าประวัติส่วนตัวและการศึกษา รูปถ่ายชัดเจน พร้อมผลงานส่ง email มาในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 10MB

Contact us

inimall.space@gmail.com