TIDAJob

Production Manager

No. of position: 1

Place: สุขสวัดิ์ 14 กรุงเทพมหานคร

Salary: ตามตกลง

คุณสมบัติ :
เป็นผู้นำ และมีประสบการโดยตรงในตำแหน่ง Production Manager
เป็นคนความรับผิดชอบในระดับสูง
มีความละเอียด รอบครอบ ชัดเจน ใส่ใจทีมงาน และกระบวนการทำงาน
ใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน และ Print งานได้
สรุปยอดบัญชี ได้ถูกต้องแม่นยำ
ประเมินราคากลางได้ ในงานตกแต่งภายใน และก่อสร้าง
สามารถอ่านแบบ ตกแต่งภายใน ในเชิงลึกได้
ทำงานตามรายการตรวจสอบ การผลิตได้
รู้ขั้นตอนการผลิต การก่อสร้างและตกแต่งภายในตั้งแต่ต้นจนจบ ส่งมอบการผลิต
ทำงานเป็นทีม โน้มน้าวทีมผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาทีมงานให้คงอยู่ได้
นำทีมประชุมทีมผลิตได้ และมีประสิทธิผลในการประชุม
สามารถ บริหารจัดการห้อง Storage stock ได้อย่างเรียบร้อยและครบถ้วน
ตรวจเช็ค ปริมาณ ของที่จัดซื้อ จัดส่ง และรับคืนได้อย่างสมบูรณ์
สามารถจัดการ หน้างาน และปัญหาหน้างานได้ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และบริษัท
สามารถวางแผนงานให้ทีมผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล
วางแผนล่วงหน้า การทำงาน เวลาพัก วันหยุด สอดคล้องกับนโยบายบริษัทได้
บริหารงาน และคนได้ตามเป้าหมาย
เป็นตัวแทนบริษัทในการคุยงาน updated งานกับลูกค้าหรือตัวแทน ได้ตรงเวลาและเป็นที่พึงพอใจ
มีมาตรฐาน การทำงานในระดับเดียวกันกับลูกค้า

สามารถส่ง Resume และ Portfolio เพื่อพิจารณาได้ที่ mahanakhondesign@gmail.com

Contact us

บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณณิชาภา

ที่อยู่บริษัท : 32/76 หมู่ 4 ซอยปลั่งอนุสรณ์ ถนนสุขสวัดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์ : 0639278883

เบอร์แฟ็กซ์ : ID Line 0846491376

Email : mahanakhondesign@gmail.com