TIDAJob

Draftman (Part time)

No. of position: 1

Place: สุขสวัดิ์ 14 กรุงเทพมหานคร

Salary: ตามตกลง

ณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขาสถปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,Photoshop,Sketcup และโปรเกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- บริหารควบคุมงานเขียนแบบของโครงการภายใต้เวลาก่อสร้างที่กำหนด
- มีประสบการณ์งานเขียบแบบโดยตรง
- ตรวจสอบรายละเอียดแบบจากผู้ออกแบบ/ แบบก่อสร้างและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
ก่อสร้างและสัมพันธ์กับกฎหมายควบคุมอาคาร
- รับผิดชอบงานออกแบบ หรือเขียนแบบ Project ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีมาตราฐาน การทำงานในระดับเดียวกับลูกค้า
- ใส่ใจการทำงานทุกขั้นตอน

สามารถส่ง Resume และ Portfolio เพื่อพิจารณาได้ที่ mahanakhondesign@gmail.com

Contact us

บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณณิชาภา

ที่อยู่บริษัท : 32/76 หมู่ 4 ซอยปลั่งอนุสรณ์ ถนนสุขสวัดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์ : 0639278883

เบอร์แฟ็กซ์ : ID Line 0846491376

Email : mahanakhondesign@gmail.com